صفحه مدیران

مدیران سایت

Bahareh

Bahareh

مــدیــرツ

fouad

fouad

مدیر


مدیران انجمن

S҉ M҉ O҉ K҉ E҉

S҉ M҉ O҉ K҉ E҉

مدیر انجمنمدیران بخش

𝑪𝒂𝒏𝒄𝒆𝒓

𝑪𝒂𝒏𝒄𝒆𝒓

مدیر خرید و فروش و سایربحث ها

Aʀʀᴏᴡ

Aʀʀᴏᴡ

مدیر بخش اتحادها و تیمها، فوتبال ایران و جهان،سایر بحثها