صفحه مدیران

مدیران سایت

Bahareh

Bahareh

مــدیــرツ

fouad

fouad

مدیر


مدیر ارشد انجمن

𝕰𝖇𝖗𝖆𝖍𝖎𝖒.𝕶𝖍

𝕰𝖇𝖗𝖆𝖍𝖎𝖒.𝕶𝖍

مدیر ارشد انجمنمدیران انجمن

S҉ M҉ O҉ K҉ E҉

S҉ M҉ O҉ K҉ E҉

مدیر انجمن

𝑵𝒆𝒈𝒂𝒏

𝑵𝒆𝒈𝒂𝒏

مدیر انجمن

𝕰𝖇𝖗𝖆𝖍𝖎𝖒.𝕶𝖍

𝕰𝖇𝖗𝖆𝖍𝖎𝖒.𝕶𝖍

مدیر ارشد انجمنمدیران بخش

🔥 𝔏𝔦𝔩𝔦𝔱𝔥 🔥

🔥 𝔏𝔦𝔩𝔦𝔱𝔥 🔥

مدیر خرید و فروش و سایربحث ها

sardar Amir

sardar Amir

مدیر بخش اتحادها و تیمها، فوتبال ایران و جهان،سایر بحثها