صفحه مدیران

مدیران سایت

Bahareh

Bahareh

مــدیــرツ

fouad

fouad

مدیر


مدیران انجمن

(: Amoo Amir

(: Amoo Amir

مدیر انجمن

ᗩᒪI

ᗩᒪI

مدیر انجمنمدیران بخش

S҉ M҉ O҉ K҉ E҉

S҉ M҉ O҉ K҉ E҉

مدیر سوال و جواب و خرید و فروش

Michael Scofield

Michael Scofield

مدیر بخش اتحادها و تیمها، فوتبال ایران و جهان،سایر بحثها