صفحه مدیران

مدیران سایت

Bahareh

Bahareh

مــدیــرツ

fouad

fouad

مدیر


مدیران انجمن

(: Amoo Amir

(: Amoo Amir

مدیر انجمن

Hossein

Hossein

مدیر انجمنمدیران بخش

AᴍɪʀMᴀᴛᴀᴊɪ

AᴍɪʀMᴀᴛᴀᴊɪ

مدیر سوال و جواب ها ، خرید و فروش

Mᴇʜʀᴀᴅ Hɪᴅᴅᴇɴ

Mᴇʜʀᴀᴅ Hɪᴅᴅᴇɴ

مدیر بخش اتحادها و تیمها، فوتبال ایران و جهان،سایر بحثها