Aмιя-MαѕнαƊι

❖مسابقهـ پیـشـبـیـنـی لـیـگــ بـرتـر ایــــــــــران؛ فصل 1401-1400❖

225 ارسال در این موضوع قرار دارد

در 14 ساعت قبل، ❤︎ 𝐬𝐞𝐲𝐲𝐞𝐝 ❤︎ گفته است :

مس رفسنجان 1 - 0 صنعت نفت آبادان

پدیده مشهد 1 - 3 سپاهان

نفت مسجدسلیمان 0 - 2 گل گهر سیرجان

هوادار 1 - 2 نساجی مازندران 

آلومینیوم اراک 1 - 0 استقلال

ذوب اهن 1 - 0 فجر سپاسی

پرسپولیس 2 - 0 تراکتور

فولاد 1 - 0 پیکان

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 18 ساعت قبل، ✪Amir hosein✪ گفته است :

مس رفسنجان 1 - 0 صنعت نفت آبادان

پدیده مشهد 0 - 2 سپاهان

نفت مسجدسلیمان 1 - 1 گل گهر سیرجان

هوادار0 - 0 نساجی مازندران 

آلومینیوم اراک 1 - 2 استقلالــ❤⭐

ذوب اهن 1 - 0 فجر سپاسی

پرسپولیس 1 - 0 تراکتور

فولاد 1 - 0 پیکان

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هفته چهاردهم پیش بینی لیگ برتر ایران| 1401-1400


2022-01-08 12_12_50-ورزش سه‌ __ صفحه اصلی.png

 تا ساعت 15:00 شنبه 18 دی 1400، برای پیش بینی مهلت دارید

oemk_%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%8

نساجی مازندران - ذوب آهن

فجر سپاسی - تراکتور

پدیده مشهد - پرسپولیس

پیکان - آلومینیوم اراک

گل گهرسیرجان - هوادار

استقلال - مس رفسنجان

سپاهان - فولاد

صنعت نفت آبادان - نفت مسجدسلیمان

4 کاربر پسندیده اند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 1 دقیقه قبل، Aмιя-MαѕнαƊι گفته است :

هفته چهاردهم پیش بینی لیگ برتر ایران| 1401-1400


2022-01-08 12_12_50-ورزش سه‌ __ صفحه اصلی.png

 تا ساعت 15:00 شنبه 18 دی 1400، برای پیش بینی مهلت دارید

oemk_%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%8

نساجی مازندران. 1 -2 ذوب آهن

فجر سپاسی1 - 1تراکتور

پدیده مشهد1 - 0پرسپولیس

پیکان1 -2 آلومینیوم اراک

گل گهرسیرجان2 - 0هوادار

استقلال1 - 1مس رفسنجان

سپاهان2 - 0فولاد

صنعت نفت آبادان1 -0 نفت مسجدسلیمان

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نساجی مازندران 1 - 1 ذوب آهن

فجر سپاسی 1 - 2 تراکتور

پدیده مشهد 0 - 3 پرسپولیس

پیکان 1 - 1 آلومینیوم اراک

گل گهرسیرجان 2 - 0 هوادار

استقلال 2 - 1 مس رفسنجان

سپاهان 2 - 1 فولاد

صنعت نفت آبادان 1 - 1 نفت مسجدسلیمان

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نساجی مازندران 1 - 1 ذوب آهن

فجر سپاسی 0 - 1 تراکتور

پدیده مشهد 0 - 0 پرسپولیس

پیکان 0 - 2 آلومینیوم اراک

گل گهرسیرجان 1 - 1 هوادار

استقلال 2 - 0 مس رفسنجان

سپاهان 1 - 1 فولاد

صنعت نفت آبادان 2 - 0 نفت مسجدسلیمان

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نساجی مازندران 1 - 1 ذوب آهن

فجر سپاسی 1 - 0 تراکتور

پدیده مشهد 1 - 0 پرسپولیس

پیکان 1 - 2 آلومینیوم اراک

گل گهرسیرجان 1 - 1 هوادار

استقلال 3 - 0مس رفسنجان

سپاهان 0 - 1 فولاد

صنعت نفت آبادان 0 - 0 نفت مسجدسلیمان

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نساجی مازندران 1 - 2 ذوب آهن

فجر سپاسی 0 - 2 تراکتور

پدیده مشهد 1 - 1 پرسپولیس

پیکان 1- 1 آلومینیوم اراک

گل گهرسیرجان 1 - 1 هوادار

استقلال 2 - 0 مس رفسنجان

سپاهان 2 - 1 فولاد

صنعت نفت آبادان0 - 0 نفت مسجدسلیمان

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نساجی مازندران 0 - 1 ذوب آهن

فجر سپاسی 0 - 1 تراکتور

پدیده مشهد 0 - 1 پرسپولیس

پیکان 0 - 1 آلومینیوم اراک

گل گهرسیرجان 1 - 0 هوادار

استقلال 1 - 0 مس رفسنجان

سپاهان 1 - 0 فولاد

صنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت مسجدسلیمان

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 36 دقیقه قبل، Michael Scofield گفته است :

نساجی مازندران 0 - 1 ذوب آهن

فجر سپاسی 0 - 1 تراکتور ❤

پدیده مشهد 0 - 1 پرسپولیس

پیکان 0 - 1 آلومینیوم اراک

گل گهرسیرجان 1 - 0 هوادار

استقلال 1 - 0 مس رفسنجان

سپاهان 1 - 0 فولاد

صنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت مسجدسلیمان

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 1 ساعت قبل، Aмιя-MαѕнαƊι گفته است :

هفته چهاردهم پیش بینی لیگ برتر ایران| 1401-1400


نساجی مازندران 1-1 ذوب آهن

فجر سپاسی 0-1 تراکتور

پدیده مشهد 0-2 پرسپولیس

پیکان 0-1 آلومینیوم اراک

گل گهرسیرجان 2-0 هوادار

استقلال 1-0 مس رفسنجان

سپاهان 1-0 فولاد

صنعت نفت آبادان 1-1 نفت مسجدسلیمان

 

2 کاربر پسند شده است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نساجی مازندران 1 - 3 ذوب آهن

فجر سپاسی 2 - 1 تراکتور

پدیده مشهد 0 - 6 پرسپولیس

پیکان 1 - 2 آلومینیوم اراک

گل گهرسیرجان 4 - 1 هوادار

استقلال 0 - 3 مس رفسنجان

سپاهان 0 - 1 فولاد

صنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت مسجدسلیمان

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هفته پانزدهم پیش بینی لیگ برتر ایران| 1401-1400


2022-01-11 21_49_52-ورزش سه‌ __ صفحه اصلی.png

 تا ساعت 15:00 پنج شنبه 23 دی 1400، برای پیش بینی مهلت دارید

oemk_%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%8

آلومینیوم اراک 1-1 سپاهان

تراکتور 0-0 نساجی مازندران

هوادار 0-1 صنعت نفت آبادان

مس رفسنجان 1-1 پیکان

ذوب آهن 0-0 گل گهر سیرجان

نفت مسجدسلیمان 0-2 استقلال

فولاد 2-0 پدیده مشهد

پرسپولیس 1-0 فجر سپاسی

4 کاربر پسندیده اند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آلومینیوم اراک 1-1 سپاهان

تراکتور 1-0 نساجی مازندران

هوادار 2-1 صنعت نفت آبادان

مس رفسنجان 2-0 پیکان

ذوب آهن 0-1 گل گهر سیرجان

نفت مسجدسلیمان 0-3 استقلال

فولاد 1-0 پدیده مشهد

پرسپولیس 1-1 فجر سپاسی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آلومینیوم اراک1 -1 سپاهان

تراکتور 1- 1نساجی مازندران

هوادار 0-1 صنعت نفت آبادان

مس رفسنجان2 -0 پیکان

ذوب آهن 0-1 گل گهر سیرجان

نفت مسجدسلیمان 0-3 استقلال

فولاد 1- 0پدیده مشهد

پرسپولیس 1-1 فجر سپاسی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 56 دقیقه قبل، ♕𝑮𝒐𝒍𝒅𝒆𝒏 𝑲𝒊𝒏𝒈♕ گفته است :

آلومینیوم اراک 1-1 سپاهان

تراکتور 1-0 نساجی مازندران

هوادار 2-1 صنعت نفت آبادان

مس رفسنجان 2-0 پیکان

ذوب آهن 0-1 گل گهر سیرجان

نفت مسجدسلیمان 0-3 استقلال

فولاد 1-0 پدیده مشهد

پرسپولیس 1-1 فجر سپاسی

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آلومینیوم اراک 0 - 2 سپاهان

تراکتور 1 - 1 نساجی مازندران

هوادار 0 - 1 صنعت نفت آبادان

مس رفسنجان 2 - 0 پیکان

ذوب آهن 1 - 1 گل گهر سیرجان

نفت مسجدسلیمان 0 - 2 استقلال

فولاد 2 - 0 پدیده مشهد

پرسپولیس 1 - 0 فجر سپاسی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 دقیقه قبل، Michael Scofield گفته است :

آلومینیوم اراک 0 - 2 سپاهان

تراکتور 1 - 1 نساجی مازندران

هوادار 0 - 1 صنعت نفت آبادان

مس رفسنجان 2 - 0 پیکان

ذوب آهن 1 - 1 گل گهر سیرجان

نفت مسجدسلیمان 0 - 2 استقلال

فولاد 0 - 1 پدیده مشهد

پرسپولیس 1 - 2 فجر سپاسی

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 3 ساعت قبل، Aмιя-MαѕнαƊι گفته است :

آلومینیوم اراک - سپاهان

2 - 2 مساوی

تراکتور - نساجی مازندران

1 بر 0 برای تراکتور

هوادار - صنعت نفت آبادان

2 بر 0 برای صنعت نفت آبادان

مس رفسنجان - پیکان

3 بر 0 برای مس رفسنجان

ذوب آهن - گل گهر سیرجان

2 - 2 مساوی

نفت مسجدسلیمان - استقلال

1 بر 0 برای نفت مسجدسلیمان

فولاد - پدیده مشهد

1 بر 0 برای پدیده مشهد

پرسپولیس - فجر سپاسی

4 بر 0 برای پرسپولیس

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آلومینیوم اراک 2 - 2 سپاهان

تراکتور 1 - 1 نساجی مازندران

هوادار 0 - 0 صنعت نفت آبادان

مس رفسنجان 2 - 0 پیکان

ذوب آهن 1 - 2 گل گهر سیرجان

نفت مسجدسلیمان 1 - 1 استقلال

فولاد 1 - 0 پدیده مشهد

پرسپولیس 3 - 0 فجر سپاسی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آلومینیوم اراک 1 - 2 سپاهان

تراکــتور 1 - 2 نساجی مازندران

هــوادار 1 - 0 صنعت نفت آبادان

مس رفسنجان 2 - 0 پیکان

ذوب آهن 1 - 2 گل گهر سیرجان

نفت مسجدسلیمان 1 - 2 استــقلال

فولاد 1 - 0 پدیده مشهد

پرسپولیس2 - 0 فجر سپاسی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 4 ساعت قبل، ❤︎ 𝐬𝐞𝐲𝐲𝐞𝐝 ❤︎ گفته است :

آلومینیوم اراک 2 - 2 سپاهان

تراکتور 1 - 1 نساجی مازندران

هوادار 0 - 0 صنعت نفت آبادان

مس رفسنجان 2 - 0 پیکان

ذوب آهن 1 - 2 گل گهر سیرجان

نفت مسجدسلیمان 1 - 1 استقلال

فولاد 1 - 0 پدیده مشهد

پرسپولیس 3 - 0 فجر سپاسی

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هفته شانزدهم پیش بینی لیگ برتر ایران| 1401-1400


2022-01-20 08_25_28-ورزش سه‌ __ صفحه اصلی.png

 تا ساعت 15:00 شنبه 2 بهمن 1400، برای پیش بینی مهلت دارید

oemk_%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%8

مس رفسنجان - سپاهان

هوادار - استقلال

پرسپولیس - فولاد

ذوب آهن - صنعت نفت آبادان

آلومینیوم اراک - پدیده مشهد

نفت مسجدسلیمان - پیکان

تراکتور - گل گهرسیرجان

فجرسپاسی - نساجی مازندران

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مس رفسنجان 2- 0سپاهان

هوادار 0-3 استقلال

پرسپولیس1 - 1فولاد

ذوب آهن 0- 2صنعت نفت آبادان

آلومینیوم اراک2 -0 پدیده مشهد

نفت مسجدسلیمان1 - 1پیکان

تراکتور 1- 1گل گهرسیرجان

فجرسپاسی 1- 0نساجی مازندران

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 28 دقیقه قبل، Aмιя-MαѕнαƊι گفته است :

هفته شانزدهم پیش بینی لیگ برتر ایران| 1401-1400


2022-01-20 08_25_28-ورزش سه‌ __ صفحه اصلی.png

 تا ساعت 15:00 شنبه 2 بهمن 1400، برای پیش بینی مهلت دارید

oemk_%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%8

مس رفسنجان 0 - 2سپاهان

هوادار0 - 0استقلال

پرسپولیس0 - 0فولاد

ذوب آهن3 - 1صنعت نفت آبادان

آلومینیوم اراک2 -0 پدیده مشهد

نفت مسجدسلیمان1 - 2پیکان

تراکتور 1- 1گل گهرسیرجان

فجرسپاسی1 - 2نساجی مازندران

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری