@@!!ASHEG........TANHA!!@@

عضو
 • تعداد ارسال ها

  70
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  1

آخرین بار برد در @@!!ASHEG........TANHA!!@@

@@!!ASHEG........TANHA!!@@ بیشترین تعداد پسند مطالب را دارد!

اعتبار در تالار

196 عملکرد معمولی

12 دنبال کننده

درباره @@!!ASHEG........TANHA!!@@

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد

اطلاعات شخصی

 • علایق
  تیم بارسلونا

بازی هایی که عضوم

 • اکانت مستر90
  س یونایتد

آخرین بازدید کنندگان نمایه

948 بازدید کننده نمایه
 1. خخ

  این قدرت از دستم خسته شده اینقد فرستادم دیگه همه لایکاشو میده بهم

  ازم میپرسه چجوری موضوع بزنم

  1. Rap Boy

   Rap Boy

   یکم بیشتر پسند بدی چیزی ازت کم میشه؟

   17تاپسندت داده بودما

  2. Rap Boy
 2. زندگی صحنه رنگین ریاست
  همه مشتاق به آن می نگریم
  عاقبت از پس تقدیر چوباد
  روزی از لاشه آن میگذریم
  زندگی خاطره ای بیش نبود
  بهر ما جز غم وتشویش نبود
  به کدام خاطره اش خوش باشیم
  که کدام خاطره اش نیش نبود؟

 3.  

  رفتن های پاییز با رفتن های دیگر فرق می کند،
  رفتن های پاییز در سکوت انجام می شوند،
  رفتن های پاییز شوخی سرشان نمی شود،
  و زندگی این را به ما خوب یاد داده بود.
  آدم هایی که در پاییز می روند، هرگز بر نمی گردند، حتی اگر برگردند، دیگر آن آدم سابق نیستند،
  و این خاصیت پاییز است که همه چیز را تغییر می دهد؛
  خیابان ها را، کوچه ها را، پنجره ها را، خاطره ها را، درخت ها را
  و بیشتر از همه، آدم ها را …

   

  1. @@!!ASHEG........TANHA!!@@

   @@!!ASHEG........TANHA!!@@

   بپسنید ممنون

 4. همیشه از خودم میپرسم
  این ماه است كه بركه را زیبا میكند
  یا بركه ماه را
  یا اگر هر دو زیبا هستند
  پس این حوض
  این حوضچه ی آبی
  چه نقشی دارد
  بیا و تو ماه باش
  من بركه
  و قلب من
  حوضچه ی خلوتی
  بی ماهی
  بی رنگ
  اصلا بیا و شبی
  دست و صورت خویش را
  به آب قلب من بزن
  نگران نباش
  جای دوری نمیبرم تو را
  و صبح فردا
  تو را زیباتر از همیشه
  به آسمان پس میدهم!

  1. @@!!ASHEG........TANHA!!@@

   @@!!ASHEG........TANHA!!@@

   بپسندیدممنون

    

 5. این روزها
  تا یادت می کنم
  باران می گیرد …
  به گمانم زمستان هم مثلِ من دلتنگ شده
  ساعتهای بی تو بودن را
  با خاطراتت می گذرانم
  خاطراتت مانده اند برایم یادگاری …
  از روزهایی که میدانم بازگشتی ندارند
  روزهایی که در دلمان تنها عشق بود و شوقِ زندگی و
  لحظه های خوبِ باهم بودن …
  حالا از آن روزها چیزی نمانده
  جز مُشتی خاطراتِ خیس …

  1. @@!!ASHEG........TANHA!!@@

   @@!!ASHEG........TANHA!!@@

   بپسندید ممنون

 6. آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است
  آه وقتی که تو لبخند نگاهت را
  می‌تابانی

  بال مژگان بلندت را
  می‌خوابانی
  آه وقتی که  توچشمانت
  آن جام لبالب از جان‌دارو را
  سوی این تشنه جان سوخته می‌گردانی
  موج موسیقی عشق
  از دلم می‌گذرد
  روح گل‌رنگ شراب
  در تنم می‌گردد
  دست ویرانگر شوق
  پرپرم می‌کند ای غنچه رنگین، پرپر

  من در آن لحظه که چشم تو به من می‌نگرد
  برگ خشکیده ایمان را
  در پنجه باد
  رقص شیطان خواهش را
  در آتش سبز
  نور پنهانی بخشش را
  در چشمه مهر
  اهتزاز ابدیت را می‌بینم

  بیش از این سوی نگاهت نتوانم نگریست
  اهتزاز ابدیت را یارای تماشایم نیست
  کاش می‌گفتی چیست
  آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است

  فریدون مشیری

 7. ای یوسف خوش نام مـا خوش می‌روی بر بام مــــا

  ای درشکـــسته جــام مـا ای بــردریـــــده دام ما

  ای نــور مـا ای سور مـا ای دولت منصــور مـا

  جوشی بنه در شور ما تا می‌شود انگور ما

  ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما

  آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما

  ای یــار مـــا عیــار مـــا دام دل خمـــار مـــا

  پا وامکــش از کار ما بستان گــــرو دستار مــا

  در گل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دل

  وز آتـــــش ســودای دل  ای وای دل  ای وای مـــــا

 8. بشنـو این نی چون شکــایت می‌کـــنـد

  از  جـداییــهـــا  حکـــــایت  مـــی‌کــــنـد

  کــــز نیستـــان تـــا  مـــــرا  ببریــــده‌انـد

  در نفیــــــرم  مــــــرد و زن  نالیـــــده‌انـد

  سینه خواهم شرحـــه شرحـــه از فراق

  تـــا  بگـــویــم  شـــرح  درد  اشتیـــــاق

  هـــر کسی کو دور ماند از اصل خویش

  بـــاز جویـــد روزگــــــار وصـــل خـــویش

  مــن بــــه هــــر جمعیتی نالان شـــدم

  جفــت بــدحالان و خوش‌حالان شـــدم

  هــر کســی از ظن خــود شــد یـار من

  از  درون  مـن  نجســت  اســـرار  مــن

  ســـر مــن از نالـــه‌ی مـــن دور نیست

  لیـک چشم و گوش را آن نور نیست…

 9. یــار مرا غار مــرا عشق جگرخوار مرا

  یار تویی غـــار تویی خواجه نگهدار مرا

  نوح تویی روح تــویی فاتح و مفتوح تـویی

  سینـــه مشــروح تــویی بـــر در اســرار مرا

  نـــور تـــویی سـور تــویی دولت منصور تـویی

  مـــرغ کـــه طــور تــویی خســته بــه منقار مرا

  قطـــره تویی بحــر تویی لطـف تــویی قهــر تویی

  قنــد  تـــویی  زهـــر  تــویی  بیــــش  میـــازار  مرا

  حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی

  روضــه اومیــد تویـــی راه  ده  ای یــار مرا

  روز تــویی روزه تـــویی حـاصل دریوزه تـویی

  آب تــویی کــوزه تــویی آب ده این بـــار مـــرا

  دانـــه تویــی دام تــویی بــاده تویی جام تـویی

  پختـــه تویی  خـــام تــویی  خـــام  بمگـــذار  مرا

  این  تن  اگـــر کـــم  تــندی  راه  دلــم  کــم  زندی

  راه  شــدی  تــا  نبــدی  ایـــن  همـــه  گـــفتار  مرا

 10. بـــی همگــــان بســـــر شـــــود  بی تـو  بســـــر  نمـــی شــــود

  داغ  تـــــو  دارد  ایــــن  دلـــــم  جــــای  دگـــــــر  نمــــی شـــود

  دیـــده  عقــــل  مســـت  تــــو  چـرخــــه  چـــرخ  پســـت  تــــو

  گــــوش  طـــرب  بــــه دســت تــــو بــی تـــو بســـر نمی شود

  جـــان  ز تــــو  جــوش  مـــی کند  دل  ز تـــو  نـوش  می کند

  عقـــل خـــــروش مــــی کنــد بـــی تــــــو بســـر نمـی شــود

  خمـــــر مـــن  و  خمـــــار مـــن  بــــاغ  مـــن  و  بهـــار مــــن

  خـــواب مـــن  و  خمــــار مــــن  بــی تـو  بســر ن می شود

  جـــاه و جلال  مــن  تـــویی  ملکت  و  مــــال  مـــن  تـویی

  آب  زلال  مــــن  تــــویی  بــــی  تــــو  بســــر  نمی شـود

  گـــــاه  ســــوی  وفــــا  روی   گــــاه  ســوی  جفــــا  روی

  آن  منــی  کـــجا  روی  بـــی  تــــو  بســـــر  نمی شـــود

  دل  بنهنـــد  بــــر کنـــی  تـــوبـــــه  کــننـــــد  بشــکنــی

  ایــن همــه خــود تـــو میکنی بــی تو بســر نمی شــود

  بی  تـــو  اگـــر  بســـر  شدی  زیــر  جهــان  زبر  شدی

  باغ  ارم  سقــر  شــدی  بــی تــو  بســر  نمــی شـود

  گــــر تـــو ســری قــدم شـوم  ور تــو کفی  علم شوم

  ور بــــروی عــــدم  شــــوم  بی تـو  بسـر  نمی شود

  خــواب مــــرا ببستــــه ای  نقـــش مــرا بشسته ای

  وز همـــه ام گسسته ای بــی تــــو بسر نمی شود

  گـــر  تـــو  نباشی  یار من  گشت  خراب کــار مــن

  مــونس و غمگـــسار مـــن  بی تو بسر نمی شود

  بی تو نه زندگی خوشم بی تو نه مردگی خوشم

  ســر ز غـم تو چون کشم  بی تو بسر نمی شود

  هر چه بگویم ای صنم  نیست جـدا ز نیــک و بـد

  هم تو بگو  ز لطف خود  بی تو بسر نمی شود

 11. line11.gifline11.gifline11.gifline11.gif

  از آتش عشق در جهان گرمیها

  وز شیر جفاش در وفا نرمیها

  زانماه که خورشید از او شرمنده‌ست

  بی شرم بود مرد چه بی شرمیها

 12. ❤️دوست داشتن
  تــــو

  زیبا ترین آهنگیست
  ڪه در حافظه ے
  قـلــبم
  ســـیو شده….. ❤️❤️❤️

 13. ❤️ در دهانت دوستت دارم هاے زیادے پنهان ڪرده اے
  ڪہ جز بہ بوسہ ڪشف نخواهند شــد
  میبوسمت تــا هــــردو عـــاشـــق شــویــم
  تــــو ازبــوســـہ هاے مــــن
  مـــن از شنیدن عاشقانہ هاے تــو ❤️❤️❤️

 14. ❤️شاملو نیستم
  تا آنچنان ڪه او مے توانست
  دوست داشتنم را ڪه در فراسوے مرزهاے تنت
  از تو وعده ے دیدارے مے خواست
  به بند شعر بڪشم
  قبانے نیستم
  تا با شعرهایم معناے دوست داشتن را تغییر دهم
  و عذر تمامے عاشقانه هایے ڪه در انتظارم هستند را بخواهم
  تا به دنبال شعرِ تو بگردم
  من فقط شاعرڪے هستم
  ڪه اگر غربالے در دست بگیرے از تمامے پرت و پلاهایم
  جز یڪ جمله به چیزے نمے رسے
  تا با آن چشم در شعر چشمهایت بدوزم و بگویم
  دوستت دارم ❤️❤️❤️

 15. ❤️ تو را، گم نخواهــم ڪرد!
  در من، مانده اے
  خیلے وقت است ڪه، تو را،جسـتجو ڪرده ام
  مے بینے، تا نامت را،مے برم دستـــانم، مے لـــرزد!
  چقدر شور به پا ڪرده اے ‌❤️❤️❤️