تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروز می شود   

 1. ساعت گذشته
 2. تایلند1-2چین "90 تایلند0 - چین0 "120 تایلند2-4چین "PK ایران3-0عمان "90 ایران0-0عمان "120 ایران4-3عمان " PK ژاپن4-1عربستان "90 ژاپن0-0عربستان "120 ژاپن5-3عربستان "PK استرالیا1-2 ازبکستان "90 استرالیا0-0ازبکستان "120 استرالیا3-4 ازبکستان "PK امارات2-0قرقیزستان "90 امارات0-0قرقیزستان"120 امارات3-4قرقیزستان "PK کره جنوبی4-0بحرین "90 کره جنوبی0-0بحرین "120 کره جنوبی4-2بحرین "PK قطر2-1عراق "90 قطر0-0عراق"120 قطر3-5عراق "PK
 3. تایلند1-2چین "90 تایلند0 - چین0 "120 تایلند2-4چین "PK ایران1-0عمان "90 ایران0-0عمان "120 ایران4-2عمان " PK ژاپن4-1عربستان "90 ژاپن0-0عربستان "120 ژاپن5-3عربستان "PK استرالیا1-2 ازبکستان "90 استرالیا0-0ازبکستان "120 استرالیا3-4 ازبکستان "PK امارات2-0قرقیزستان "90 امارات0-0قرقیزستان"120 امارات3-4قرقیزستان "PK کره جنوبی4-0بحرین "90 کره جنوبی0-0بحرین "120 کره جنوبی4-2بحرین "PK قطر2-1عراق "90 قطر0-0عراق"120 قطر3-5عراق "PK
 4. امروز
 5. http://mr90.ir/fixtures/match/mGaZZ2ttb3A ست شد.
 6. ست شد ! ! !
 7. اردن2-0 ویتنام "90 اردن0-0 ویتنام "120 اردن5-3 ویتنام "PK تایلند1-2چین "90 تایلند1-چین1 "120 تایلند3-4چین "PK ایران2-0عمان "90 ایران2-1عمان "120 ایران5-3عمان " PK ژاپن3-1عربستان "90 ژاپن2-1عربستان "120 ژاپن5-2عربستان "PK استرالیا2-1 ازبکستان "90 استرالیا1-1 ازبکستان "120 استرالیا4-2 ازبکستان "PK امارات3-0قرقیزستان "90 امارات3-1 قرقیزستان"120 امارات4-2قرقیزستان "PK کره جنوبی3-0بحرین "90 کره جنوبی2-1بحرین "120 کره جنوبی5-3بحرین "PK قطر2-1عراق "90 قطر1-0عراق"120 قطر5-4عراق "PK
 8. از اولین سریالی«معروف» که قسمت جدیدش 2019 منتشر شد گرند تور تبریک به دوسداراش
 9. اردن2-0 ویتنام "90 اردن1-1 ویتنام "120 اردن4-2 ویتنام "PK تایلند1-2چین "90 تایلند1-چین1 "120 تایلند3-5چین "PK ایران3-0عمان "90 ایران2-1عمان "120 ایران5-3عمان " PK ژاپن2-1عربستان "90 ژاپن2-2عربستان "120 ژاپن5-3عربستان "PK استرالیا2-1 ازبکستان "90 استرالیا1-1 ازبکستان "120 استرالیا4-2 ازبکستان "PK امارات3-0قرقیزستان "90 امارات2-1 قرقیزستان"120 امارات5-3قرقیزستان "PK کره جنوبی3-0بحرین "90 کره جنوبی2-1بحرین "120 کره جنوبی5-4بحرین "PK قطر1-2عراق "90 قطر1-0عراق"120 قطر3-5عراق "PK پسندیدم
 10. اردن2-0 ویتنام "90 اردن 2-1 ویتنام "120 اردن5-4 ویتنام "PK تایلند1-2 چین "90 تایلند1-1 "120 تایلند3-5 چین "PK ایران2-0 عمان "90 ایران2-1 عمان "120 ایران5-4 عمان "PK ژاپن 2-1 عربستان "90 ژاپن1-1 عربستان "120 ژاپن 6-5 عربستان"PK استرالیا 3-1 ازبکستان "90 استرالیا 2-1 ازبکستان "120 استرالیا 4-2 ازبکستان "PK امارات 2-0 قرقیزستان "90 امارات1-1 قرقیزستان "120 امارات5-4 قرقیزستان "PK کره جنوبی 2-1 بحرین "90 کره جنوبی 1-0 بحرین "120 کره جنوبی 3-1 بحرین "PK قطر 1-1 عراق "90 قطر 2-1 عراق "120 قطر 5-4 عراق "PK
 11. http://mr90.ir/fixtures/match/mGaZZ2ttaW4 باختم 3.1گروه a
 12.  

  محتواش دقیقا برا چی حذف شده؟:|

   

  1.bmp

  1. همسنگر کهکشانی

   همسنگر کهکشانی

   اصن محتواش چی بوده ؟

  2. #Amir Ali

   #Amir Ali

   یه عکس بوده

 13. اردن2-0 ویتنام "90 اردن0-0ویتنام "120 اردن5-2 ویتنام "PK تایلند1-2چین "90 تایلند0-1چین"120 تایلند3-4چین "PK ایرا3-0عمان "90 ایران0-0عمان "120 ایران5-2عمان " PK ژاپن3-0عربستان "90 ژاپن0-0عربستان "120 ژاپن5-2عربستان "PK استرالیا3-1 ازبکستان "90 استرالیا0-0ازبکستان "120 استرالیا5-2 ازبکستان "PK امارات3-0قرقیزستان "90 امارات0-0قرقیزستان"120 امارات5-2قرقیزستان "PK کره جنوبی2-0بحرین "90 کره جنوبی0-0بحرین "120 کره جنوبی5-3بحرین "PK قطر1-1عراق "90 قطر1-0عراق"120 قطر5-4عراق "PK
 14. http://mr90.ir/fixtures/match/mGaZZ2xocmw ست شد
 15. اردن2-0 ویتنام "90 اردن0-0 ویتنام "120 اردن5-3 ویتنام "PK تایلند1-2چین "90 تایلند1-چین1 "120 تایلند3-4چین "PK ایران2-0عمان "90 ایران2-1عمان "120 ایران5-3عمان " PK ژاپن3-1عربستان "90 ژاپن2-1عربستان "120 ژاپن5-2عربستان "PK استرالیا2-1 ازبکستان "90 استرالیا2-1 ازبکستان "120 استرالیا4-2 ازبکستان "PK امارات3-0قرقیزستان "90 امارات3-1 قرقیزستان"120 امارات4-2قرقیزستان "PK کره جنوبی3-0بحرین "90 کره جنوبی2-1بحرین "120 کره جنوبی5-3بحرین "PK قطر2-1عراق "90 قطر1-0عراق"120 قطر5-4عراق "PK
 16. اردن2-0 ویتنام "90 اردن0-0 ویتنام "120 اردن5-3 ویتنام "PK تایلند1-2چین "90 تایلند1-چین1 "120 تایلند3-4چین "PK ایران2-0عمان "90 ایران2-1عمان "120 ایران5-3عمان " PK ژاپن3-1عربستان "90 ژاپن2-1عربستان "120 ژاپن5-2عربستان "PK استرالیا2-1 ازبکستان "90 استرالیا1-1 ازبکستان "120 استرالیا4-2 ازبکستان "PK امارات3-0قرقیزستان "90 امارات3-1 قرقیزستان"120 امارات4-2قرقیزستان "PK کره جنوبی3-0بحرین "90 کره جنوبی2-1بحرین "120 کره جنوبی5-3بحرین "PK قطر2-1عراق "90 قطر1-0عراق"120 قطر5-4عراق "PK
 17. طبق قوانین اگ تا اخر امروز بهم درخواست نده 3_0 به نفع تو میشه
 18. http://mr90.ir/fixtures/match/mGaZZ2xmbGw گروه d ست شد
 19. من مانده ام تنهای تنها:)

  1. S҉ M҉ O҉ K҉ E҉
  2. FREE *_-

   FREE *_-

   حالا دیگه شیفت تویه 

   من برم بخوابم

 20. دیروز
 21. شدم ی عشق سر راهی

  بگو به چه جرمی چه گناهی:(

 22. اردن 2-0 ویتنام ` 90 اردن 1-0 ویتنام ` 120 اردن 4-2 ویتنام ` P تایلند 1-2 چین ` 90 تایلند 1-1 چین ` 120 تایلند 3-4 چین ` P ایران 2-1 عمان ` 90 ایران 2-2 عمان ` 120 ایران 5-4 عمان ` P ژاپن 2-1 عربستان ` 90 ژاپن 1-1 عربستان ` 120 ژاپن 4-3 عربستان ` P استرالیا 2-0 ازبکستان ` 90 استرالیا 2-1 ازبکستان ` 120 استرالیا 5-4 ازبکستان ` P امارات 1-0 قرقیزستان ` 90 امارات 1-1 قرقیزستان ` 120 امارات 3-1 قرقیزستان ` P کرۀ جنوبی 2-0 بحرین ` 90 کرۀ جنوبی 0-0 بحرین ` 120 کرۀ جنوبی 4-2 بحرین ` P قطر 3-0 عراق ` 90 قطر 3-2 عراق ` 120 قطر 5-4 عراق ` P
 23. اردن2-0 ویتنام "90 اردن0-0 ویتنام "120 اردن5-3 ویتنام "PK تایلند1-2چین "90 تایلند1-چین1 "120 تایلند3-4چین "PK ایران3-0عمان "90 ایران2-1عمان "120 ایران4-5عمان " PK ژاپن2-1عربستان "90 ژاپن2-2عربستان "120 ژاپن5-3عربستان "PK استرالیا1-1 ازبکستان "90 استرالیا1-1 ازبکستان "120 استرالیا4-2 ازبکستان "PK امارات3-0قرقیزستان "90 امارات3-1 قرقیزستان"120 امارات4-3قرقیزستان "PK کره جنوبی3-0بحرین "90 کره جنوبی2-1بحرین "120 کره جنوبی5-4بحرین "PK قطر2-1عراق "90 قطر1-0عراق"120 قطر4-5عراق "PK
 24. دور سوم پیش بینی 1-تا سوت شروع اولین بازی فرصت پیش بینی دارید! پ.ن:اگه احیاناََ دیرتر رسیدید مثلا ساعت 14:35 یکشنبه30 دی رسدید به مسابقه باید از بازی دوم پیش بینی کنید) 2-روال امتیاز دهی در مرحله حذفی متفاوته: 3-در مرحله حذفی باید به گونه زیر پیش بینی کنید: 4-میتونید بازی ها رو در 120 دقیقه و پنالتی پیش بینی نکنید-یا بعضی ها رو که مطمئئن هستید نمیره پیش بینی نکنید اما اگر همان بازی بره 120 دقیقه یا پنالتی فقط امتیاز 90 دقیقه دریافت میشه
 25. سلام مهدی جان هنوز بهم درخواستی ندادن که بازی ست بشه چیکار کنم؟ بازی دوم گروه ای
 26. جدول امتیازات دور دوم: S҉ M҉ O҉ K҉ E҉=30 Allah is my King=36 36=تراختور ایران 1 maklaren=34 43=#Amir Ali 38=ʟɪᴠᴇʀᴘᴏᴏʟ qυαηтυм=35 34=☠✞Atlétic club✞☠ 38=Charon 45=Michael Scofield 35=`` 96 `` 44=FREE *_- 45=ممدی لطفا برای اینکه حقی ضایع نشه اگه اعتراض دارید حساب کنید دوباره اگه مطابقت داشت بگید جدول کلی در پست دوم برنده این دور=رضا ( 45=Michael Scofield)
 1. نمایش فعالیت های بیشتر